【 XBATU . COM 】    【 MOZICHINA . COM 】    【 2858999 . COM 】


 

朱由检

webmaster@李松涛 提交于 周一, 09/02/2019 - 12:34

作者:【webmaster】    


 
 

明思宗 朱由检(1628年—1644年),年号崇祯。

明思宗 朱由检 即是老百姓口中的 崇祯皇帝,是明朝作为大一统王朝的最后一个皇帝。

 
 

 


 

审编:【webmaster】          校对:【webmaster】          关于:【webmaster】 

原创:【赛因拔都:XBATU.COM】          


【 XBATU . COM 】    【 MOZICHINA . COM 】    【 2858999 . COM 】