【 XBATU . COM 】    【 MOZICHINA . COM 】    【 2858999 . COM 】


 

郭沫若

webmaster@李松涛 提交于 周一, 09/02/2019 - 14:19

作者:【webmaster】    


 
 

郭沫若(1892一1978年),原名郭开贞,字鼎堂,号尚武,笔名沫若。

1892年11月16日出生于四川乐山沙湾,毕业于日本九州帝国大学,现代文学家、历史学家、新诗奠基人之一。

中国科学院首任院长、中国科学技术大学首任校长、苏联科学院外籍院士。

 
 

 


 

审编:【webmaster】          校对:【webmaster】          关于:【webmaster】 

原创:【赛因拔都:XBATU.COM】          


【 XBATU . COM 】    【 MOZICHINA . COM 】    【 2858999 . COM 】