【 XBATU . COM 】    【 MOZICHINA . COM 】    【 2858999 . COM 】


 

劝学诗 / 励学篇

webmaster@李松涛 提交于 周三, 07/31/2019 - 14:00

作者:【webmaster】    


 

读书少年.jpeg 《劝学诗》/《励学篇》 


作者:赵恒

朝代:宋朝
富家不用买良田,书中自有千钟粟。


安居不用架高堂,书中自有黄金屋。


出门莫恨无人随,书中车马多如簇。


娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。


男儿若遂平生志,六经勤向窗前读。

  
 

 


 

审编:【webmaster】          校对:【webmaster】          关于:【webmaster】 

原创:【赛因拔都:XBATU.COM】          


【 XBATU . COM 】    【 MOZICHINA . COM 】    【 2858999 . COM 】